In deze tijd van werkende ouders, kleine gezinnen en een druk leven is er soms relatief weinig tijd om leuke en uitgebreide activiteiten met de kinderen te doen. Soms is geldgebrek ook een spelbreker. Ons zomerkamp is er daarom ook voor alle kinderen. We geven ca. 90 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar een te gekke week met spel, sport en gezelligheid. Ook het sociale aspect telt bij ons erg mee. Oog hebben voor elkaar en vriendschap, daar staat ook de "C" voor. Het christelijke tintje is op ons kamp aanwezig in de vorm van "er zijn voor elkaar". Dit opent voor sommige kinderen nieuwe deuren.

We vinden het met onze 23 vrijwilligers ieder jaar weer een uitdaging om de drukte en stress van deze tijd te ontvluchten en er een heerlijke vakantieweek van te maken met kinderen die het stuk voor stuk verdienen. De Stichting C.J.K. is een vrijwilligersorganisatie welke in 1974 is opgericht. We kunnen steeds rekenen op een groot aantal enthousiaste personen (leiding), die een week van hun vakantie belangeloos ter beschikking stellen om er een fantastische kampweek van te maken.

De kampweek is altijd de eerste week van de zomervakantie van de basisscholen in Noord-Brabant.

De leidingroep is qua leeftijd gevarieerd van opbouw en bestaat voor het grootste deel uit personen die jarenlang als kind deelnamen aan het kamp. We verdelen het aantal kinderen over 3 leeftijdscategorieŽn; klein, midden en groot. Totaal worden het dan ongeveer 12 groepen. Iedere groep bestaat bij de kleinste leeftijdsgroepen uit ongeveer 5 kinderen, bij de middengroepen uit ongeveer 7 kinderen en de oudsten uit ongeveer 10 kinderen. Zij staan onder leiding van een groepsleid(st)er, die als eerste verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn / haar groep. Bij de samenstelling van het spelprogramma wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorieŽn.

Elk jaar worden midden januari de aanmeldingsformulieren naar de ouders verzonden van de kinderen die dat jaar daarvoor mee zijn geweest met kamp. Via mond-op-mond reclame is het kamp meestal al in maart of april vol, de groep kinderen kent elkaar vaak al enkele jaren en zo gaan er elke keer weer neefjes, nichtjes, broer(tje)s, zus(jes), vriendjes of vriendinnetjes mee.

De spelleiding bestaat uit 5 creatieve personen, die al vanaf oktober bezig zijn met de voorbereiding van het spelprogramma. Tijdens het kamp zorgen zij voor de begeleiding van uw kind bij de spelen.

De keukenploeg wordt gevormd door 5 ervaren krachten, die dagelijks afwisselende en gezonde maaltijden opdienen. En die op de speciale traditionele feestavond een super feestmaal op tafel zetten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, die ruime ervaring hebben met jeugdwerk. Zij houden zich achter de schermen bezig met de financiŽle en organisatorische aspecten van het kamp. De meeste bestuursleden maken jaarlijks ook deel uit van de leiding en zijn ook vaak als kind zelf mee geweest op kamp. kamp.

Wil je meer informatie over het CJK, dan vindt je hier de namen en adressen en het email adres van het CJK.
.

Tot ziens bij het CJK!